Dataelektronikerfaget


  • Kryssløp
  • Opplæring i skole
  • Opplæring i bedrift
  • Innføres fra 2023
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Yrker og kompetanser

Vg2 – Videregående trinn 2

Yrker og kompetanser

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Yrker og kompetanser

Opplæring i bedrift