Videregående opplæring for hørselshemmede

Her finner du informasjon om både tegnspråklige og talespråklige tilbud for hørselshemmede. Noen av tilbudene avhenger av at det melder seg nok søkere.


NB: Når du går inn på et programområde en skole tilbyr vil du finne en tilbudsanmerkning Infoikon som vil gi deg informasjon om skolens tilrettelegging for hørselshemmede på det valgte programområdet. (Hva slags type tegnspråklig eller talespråklig tilrettelegging som tilbys.)

Les mer om opplæringstilbudet for hørselshemmede

Les mer om den enkelte skoles tilrettelegging for å se om tilbudet passer for deg.