Videregående opplæring for hørselshemmede

Her finner du informasjon om både tegnspråklige og talespråklige tilbud for hørselshemmede. Noen av tilbudene avhenger av at det melder seg nok søkere.

Les mer om opplæringstilbudet for hørselshemmede

Les mer om den enkelte skoles tilrettelegging for å se om tilbudet passer for deg.