Valg av skoleHjemfylkeskommunen skal oppfylle retten din til videregående opplæring (Opplæringslova § 13-3). Dette kan oppfylles ved fylkeskommunens egne tilbud eller ved innvilgelse av skoleplass ved eksterne tilbud for hørselshemmede. Skolene for hørselshemmede formidler botilbud til elevene ved behov.