Tilbud til tunghørte ved Briskeby videregående skoleBriskeby gir videregående opplæringstilbud til tunghørte som primært baserer sin kommunikasjon på norsk talespråk. Opplæringen organiseres i små grupper (6–8 elever i gruppen). Elever fra hele landet kan søke skoleplass ved Briskeby.

Les mer om opplæringstilbudet ved Briskeby videregående skole as. Briskeby samarbeider med Buskerud fylkeskommune innenfor flere programområder.