Tilbud til døve og tunghørte ved hjemmeskolenHovedansvaret for å gi en tilrettelagt videregående opplæring ligger hos fylkeskommunen. Det er derfor viktig at du gjør deg kjent med de tilbud som finnes i ditt eget fylke.

Fylkeskommunen skal sette i verk nødvendige tiltak for tilrettelegging ved hjemmeskolen.

  • Tegnspråklige hørselshemmede elever kan følge opplæringstilbudet i hjemmeskolen sin ved bruk av tolk (det forutsettes det at det er tilstrekkelig tilgang på tolker til å dekke behovet).
  • Hørselshemmede elever kan få tilretteleggingstiltak som støy- og akustikkregulerende tiltak, hørselstekniske hjelpemidler og ulike former for pedagogisk tilrettelegging.