Tilbud til døvblinde og hørselshemmede med ulike funksjonshemminger ved SignoSigno kompetansesenter gir videregående opplæringstilbud til døvblinde og hørselshemmede med ulike funksjonshemminger. Signo gir individuelt tilpasset og praktisk tilrettelagt opplæring i et tegnspråkmiljø. Elever fra hele landet kan søke skoleplass ved Signo kompetansesenter.

Les mer om opplæringstilbudet ved Signo grunn- og videregående skole as.