SøkeprosessenRådgiveren ved skolen du er elev på og PPT/PPOT i ditt hjemfylke hjelper deg med å velge og søke videregående opplæring.