Presentasjon (PowerPoint og pdf)Det er utarbeidet en presentasjon som gir informasjon om videregående opplæring, utdanningsprogrammene og programområdene i Kunnskapsløftet. Presentasjonen er ment som et hjelpemiddel for rådgivere når de skal holde orienteringsmøter om videregående opplæring for elever og foresatte.

Presentasjonen er tilgjengelig i PowerPoint-format og pdf-format, på bokmål og nynorsk.

For å laste ned en av de følgende filene kan du:

  • høyre-klikke (på Mac ctrl + klikk) på lenken og
  • velge «Lagre som...» for å lagre filen på maskinen din.

Presentasjon om skoleåret 2023–2024

Bokmål:

Nynorsk:


Vedlegg