Informasjon til elevenSøknadsfrist: 1. februar
I god tid før søknadsfristens utløp bør du ta kontakt med rådgiveren ved skolen du er elev på og PPT/PPOT i ditt hjemfylke. Disse vil være viktige samarbeidspartnere og veiledere når du skal vurdere ulike alternativ for videregående opplæring.

Før du søker om skoleplass kan det være lurt å besøke en eller flere av skolene for å vurdere om skolens tilbud passer for deg. Rådgiveren ved skolen din kan hjelpe deg med å avtale et eventuelt besøk.

Du skal søke om skoleplass til inntakskontoret* i hjemfylket ditt. Dette gjelder også om du søker skoleplass utenfor eget fylke. I tillegg til å søke på vigo.no (logg inn med MinID) må du også benytte hjemfylkets søknadsskjema om inntak på særskilt grunnlag. Rådgiver ved skolen din vil hjelpe deg med å skaffe nødvendige papirer og med utfylling av søknadsskjemaer. Endelig vedtak om inntak fattes i mai måned av hjemfylket ditt, som også informerer deg om vedtaket. Du har klageadgang iht. opplysninger og tidsfrister gitt i svarbrevet.

* Briskeby videregående skole har egen søkeprosess og eget søknadsskjema på skolens nettsted.