Høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse

Du kan søke opptak til studier ved universiteter og høyskole basert på realkompetanse.
  • Er du 25 år eller mer, men ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har du krav på å få vurdert om du er studiekvalifisert på grunnlag av realkompetanse.
  • Det er lærestedet selv som vurderer hva som er nødvendige kvalifikasjoner og avgjør hva som er en egnet og hensiktsmessig framgangsmåte for slike vurderinger.
  • Dine kvalifikasjoner skal vurderes i forhold til det faget du ønsker å studere.
  • Selv om du får realkompetanse for å studere ett fag, kan du ikke påberope deg studiekompetanse for andre fag eller studier.

samordnaopptak.no kan du lese mer om opptak på grunnlag realkompetanse.