Vis meny

Tekniske og allmenne fag (TAF)

 

Informasjon fra Hordaland

Denne utdanninga fører, i løpet av 4 år, fram til til både studiekompetanse og fagbrev. Dei to første åra har du status som elev, og går tre dagar på skole og arbeider to dager i bedrift. Dei to siste åra har du status som lærling med lærekontrakt. Tredje året er fordelinga mellom skole/bedrift som i dei to første, medan du er i bedrift 3 dager i veka det siste året.

Merk at dei som får tilbod i «TAF-klasse» skriv lærekontrakt med ei bedrift. Det er bedrifta som tilset lærlingane. Dette treng ikkje vere dei søkjarane som har høgast poengsum frå ungdomsskole. Ordinært poenginntak gjeld difor ikkje til «TAF-klassane».

Følgjande skular i Hordaland har tilbodet:

Fusa vidaregåande skule 

  • Helse- og oppvekstfag 
  • Naturbruk - Akvakultur -marine fag
  • Teknikk og industriell produksjon 

Knarvik vidaregåande skule

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektrofag
  • Helse- og oppvekstfag
  • Teknikk og industriell produksjon

Tilboda har eigne kurskodar under dei aktuelle utdanningsprogramma (Vg1) i vigo.no

Nærmare informasjon finn du på taf.no Vedlegg