Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3
Friluftsliv
Friluftsliv 1

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Språk, samfunnsfag og økonomi
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Medie- og informasjonskunnskap
Medie- og informasjonskunnskap 1

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag