Solør videregående skole

Videregående skole

Kontaktinformasjon

E-post post.solor.vgs@hedmark.org
Nettsted www.soloer.vgs.no
Navn Solør videregående skole
Tilhører Hedmark fylkeskommune Enhet for videregående opplæring
Besøksadresse Sundmoen 25, Flisa
Postadresse Sundmoen 25
2270 Flisa
Telefon 62 95 53 10
Telefaks 62 95 53 11
Organisasjonsform Offentlig
Elever 600
Målform Bokmål

Andre opplysninger

Post som krever behandling eller svar sendes til:

 

Hedmark Fylkeskommune

Postboks 4404 Bedriftssenteret

2325 HAMAR

 

Annen post (f.eks. tidsskrifter og leveringer) sendes direkte til skolen) 

Opplæringstilbud

Studieforberedende

Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Valgfrie programfag
Toppidrett
Toppidrett 1
Toppidrett 2
Toppidrett 3

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Politikk, individ og samfunn
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Tegning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Anleggsteknikk
Bransjelære
Produksjon
Byggteknikk
Bransjelære
Produksjon

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Naturbruk

Vg1
Felles programfag
Naturbruk
Naturbasert aktivitet
Naturbasert produksjon
Vg2
Felles programfag
Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
Drift og vedlikehold
Nyanlegg
Vg3 – studieforberedende
Felles programfag
Naturforvaltning
Naturforvaltning
Valgfrie programfag
Bruk og vern
Bruk og vern
Feltarbeid i naturbruk
Feltarbeid i naturbruk

Service og samferdsel

Vg2
Felles programfag
Transport og logistikk
Bransjeteknikk
Transport og logistikk

Teknikk og industriell produksjon

Vg1
Felles programfag
Teknikk og industriell produksjon
Dokumentasjon og kvalitet
Produksjon
Tekniske tjenester
Vg2
Felles programfag
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Dokumentasjon og kvalitet
Feilsøking og diagnose
Reparasjon og vedlikehold