Private skoler med rett til statstilskudd

Vis skolene i kart

Friskoler

Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Hedmark

Spesialskole (videregående)

Karrieresenter/veiledningstjeneste

NAV arbeid, fylke

Opplæringskontor

Opplæringskontor