Vis meny

Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne ofte stilte spørsmål og svar i fylket ditt.
 

Informasjon fra Hedmark

Her er det samlet en del standardspørsmål som du kan lese før du kontakter Inntakskontoret eller andre. Kanskje finner du kanskje svaret på spørsmålet ditt her.

Søknad til videregående opplæring

Jeg har mistet PIN-koden. Hva gjør jeg?

Informasjon om hva du må gjøre finner du under avsnittet Hvordan søker du?.

Må jeg sette opp 3 alternative ønsker når jeg søker videregående trinn 1 (Vg1)?

I henhold til opplæringsloven, må en søker med ungdomsrett sette opp tre alternative Vg1 for å ha rett til å få tilbud på ett av disse. Inntakskontoret vil imidlertid ikke foreta noen korrigering på de søknadene som har færre enn 3 Vg1, men søkeren kan risikere å stå uten tilbud om skoleplass og ikke ha grunnlag for eventuell klage.

For at du skal ha størst mulig innflytelse over hvor du skal gå på skole, er det lurt å sette opp flere skolealternativer for hvert av programområdene.

Opplæring i bedrift/lærling

Hvordan søker jeg læreplass?

Registrer deg som søker på vigo.no innen 1. mars. Ta kontakt med aktuelle lærebedrifter.

Jeg har forhåndsavtale om læreplass. Skal jeg likevel søke?

Ja, du må uansett registrere deg som søker på vigo.no innen 1. mars. Legg inn informasjon om at du har forhåndsavtale om læreplass.

Jeg har søkt læreplass, men har ennå ikke hørt noe?

Karakterene dine og oversikten over fravær blir sendt til et utvalg lærebedrifter i nærheten av der du bor. Du får brev om hvilke bedrifter som har fått dine papirer. Ta kontakt med disse og andre bedrifter hvor du kan tenke deg å være lærling.

Hvordan øker jeg mulighetene mine for å få læreplass?

Ta kontakt med de bedriftene hvor du kan tenke deg å ha læreplass. Tren på jobbintervju. Bedriftene bestemmer hvem de vil ta inn som lærling. Benytt prosjekt til fordypning til å bli kjent med bedrifter som senere kan være aktuelle lærebedrifter.

Hvor finner jeg oversikt over lærebedrifter?

På Hedmark fylkeskommune sin hjemmeside finner du oversikt over godkjente lærebedrifter i Hedmark. Du kan også ta kontakt med bedrifter som ennå ikke er godkjent som lærebedrifter. I enkelte fag er det lettere å få læreplass hvis man søker i andre fylker.

Hva legger bedriftene vekt på?

Det at du viser interesse for faget er det viktigste. Lavt fravær er også viktig. Mange legger vekt på gymkarakteren.

Jeg har stryk i noen fag. Kan jeg likevel bli lærling?

Dersom bedriften er interessert i å ansette deg, kan du bli lærling, selv om du har stryk. Men du får ikke fag-/svennebrev før alle fag er bestått.

Elevinntaket

Når kan jeg få vite om jeg har kommet inn?

Du skal få beskjed senest 15. juli, og det er ingen grunn til å ringe på forhånd. Hvis du derimot ikke har hørt noe innen 20. juli, er det viktig at du tar kontakt med Inntakskontoret.

Har det skjedd noen endringer på ventelisten?

Inntakskontoret kan ikke se noen bevegelser på listene før et nytt inntak er foretatt. Det har ingen hensikt å ringe om dette.

Hvorfor har jeg blitt flyttet nedover på lista?

Vi tar generelt forbehold om dette, fordi det kan forekomme feil i tilknytning til inntaket. Det kan også være søkere som har klaget på karakter og fått oppjustert denne etter klagebehandlingen. En bedre karakter betyr også høyere poengsum i inntaket, og vedkommende kan da rykke oppover på lista. Hvis det ikke er noen som takker nei til plass, kan du bli flyttet nedover på ventelista ved neste inntak.

Jeg er bortreist når jeg skal svare på inntaket i juli/august. Hva gjør jeg?

Du kan sende inn forhåndssvar på din tilgang på vigo.no f.om. 15. mars t.o.m. 1. juli. Du kan også fylle ut et forhåndssvarsskjema, eller få andre til å svare for deg (både skriftlig og på vigo.no).

Videregående opplæring for voksne

Hvilke kurs kan jeg søke på?

Som voksen søker du i forhold til opplæringsbehovet ditt, og hva du ønsker å utdanne deg til.

Når starter opplæringen?

Kursene kan ha forskjellige oppstartsdatoer gjennom hele året. På hjemmesiden til Hedmark fylkeskommune er det en oversikt over de voksenopplæringstilbudene som pågår. Du kan søke opplæring innenfor et av disse områdene, eller på annen opplæring du har behov for.

Jeg har arbeidsavklaringspenger og ønsker videregående opplæring.

Er målene i handlingsplanen din videregående opplæring, kan du søke fylkeskommunen om dette. Du har ikke fortrinnsrett til kurs selv om du har denne type stønad, men vil bli prioritert på lik linje med andre søkere.

Kan jeg tegne lærekontrakt som voksen?

Ja, du kan tegne lærekontrakt som voksen, men vi formidler ikke voksne til lærekontrakt. Det betyr at du må ta kontakt med aktuelle arbeidsgivere og spørre om lærekontrakt selv. Har du avtale med en bedrift, ta kontakt med fagavdelingen hos oss og vi hjelper deg med resten.

Jeg ønsker å søke om inntak på særskilt grunnlag.

Voksne kan ikke søke om inntak etter individuell vurdering/prioritert utdanningsprogram. Opplæringsloven sier at opplæringen skal tilpasses behovene for den enkelte.

Hva skal jeg bli?

Dette er et stort spørsmål med mange riktige svar. På internett finnes det noen veivalg/interessetester du kan forsøke. For eksempel på hos Nav. Er det videregående opplæring du lurer på kan du ta kontakt med den nærmeste videregående skolen, eller Nav.

Diverse

Jeg har ikke mulighet til å møte første skoledag. Hva gjør jeg?

Du må gi beskjed direkte til skolen og angi når du kommer. Det er bemanning på skolene fra begynnelsen av august.

Jeg har spørsmål knyttet til stipend/lån i Statens Lånekasse.

Inntakskontoret har verken kapasitet eller kompetanse til å besvare henvendelser som dreier seg om stipend/lån. Kontakt Statens Lånekasse på kundetlf. 22 70 03 00 eller gå inn på lånekassens hjemmeside.

Jeg ønsker å gå i samme klasse som kameraten min, som har kommet inn på samme tilbud.

Det må du ta opp direkte med skolen i august. Inndelingen i klasser/grupper foregår ved den enkelte skole.