Opplæringstilbud

Studieforberedende

Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Teknikk og industriell produksjon


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3

Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama
Felles programfag
Musikk, dans og drama
Musikk, dans og drama
Valgfrie programfag
Lytting
Lytting
Musikk
Musikk
Musikk
Felles programfag
Ergonomi og bevegelse
Ergonomi og bevegelse 1
Ergonomi og bevegelse 2
Instruksjon og ledelse
Instruksjon og ledelse
Valgfrie programfag
Musikk fordypning
Musikk fordypning 1
Musikk fordypning 2

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Fremmedspråk (programfag)
Tysk nivå III

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Tegning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Byggteknikk
Bransjelære
Produksjon

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Vg1
Felles programfag
Restaurant- og matfag
Bransje, fag og miljø
Kosthold og livsstil
Råstoff og produksjon

Teknikk og industriell produksjon

Vg1
Felles programfag
Teknikk og industriell produksjon
Dokumentasjon og kvalitet
Produksjon
Tekniske tjenester
Vg2
Felles programfag
Arbeidsmaskiner
Dokumentasjon og kvalitet
Feilsøking og reparasjon