Flytting

Kommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra Hedmark

Flytting før 1. mars

Søker du videregående opplæring i Hedmark, er det den adressen du har i folkeregisteret per 1. mars som gjelder for å ha ungdomsrett her. Med ungdomsrett har du rett å bli prioritert til opplæringstilbudene i Hedmark foran andre, ordinære søkere.

Flytting etter 1. mars

Hvis du skal flytte til Hedmark etter 1. mars, kan du få ungdomsrett i Hedmark hvis du skal bosette deg her sammen med foresatt(e) i løpet av våren/sommeren. Etter søknad kan du også få status som prioritert gjesteelev.

 

Dette forutsetter at:

 

  • Du har registrert en søknad om inntak på vigo.no i Hedmark før 1. mars. Søker du etter 1. mars må du fylle ut søknadsskjema på papir.
  • Du på søknaden din har haket av at du skal flytte sammen
    med/til foresatt.
  • Du kan dokumentere dette med bostedsbevis eller flyttemelding fra folkeregisteret innen 1. juli. Vi kan også vurdere annen dokumentasjon som f.eks. husleiekontrakt eller arbeidskontrakt for foresatt.

Eller:

  • Du har avtale om kjøp av plass i Hedmark.

 

Hvis du har adresse utenfor Hedmark og ikke oppfyller forutsetningene ovenfor, vil du bli behandlet som gjesteelev. Du vil kun få tilbud om vi har ledige plasser etter at fylkets egne søkere er tatt inn.

Flytting på grunn av opphold i institusjon

Dersom du har ungdomsrett og skal flytte til Hedmark fordi du skal oppholde deg i en barneverns- eller rus/helseinstitusjon, er det viktig at inntakskontoret både i hjemfylket og i Hedmark blir informert.

Flytting til et annet fylke

Dersom du skal flytte fra Hedmark og søke om videregående opplæring, må du kontakte inntakskontoret i det fylket du skal flytte til innen søknadsfristen for å få informasjon om hvordan du skal forholde deg. Vær oppmerksom på  at regler og frister kan være forskjellig i fylkene.