ToppidrettsgymnasPrivatskolene med toppidrett blir gjerne kalt toppidrettsgymnas. Disse skolene er etablert for å gi unge idrettsutøvere mulighet til å kombinere videregående opplæring med satsing på sin idrett. Det er først og fremst studieforberedende utdanningsprogram som tilbys i kombinasjon med toppidrett. Alle privatskoler med toppidrett følger offentlig skoles læreplaner.

Søkere til privatskoler med toppidrett må spesifisere hvilken idrett de søker seg til, og inntaket skjer på grunnlag av skolekarakterer og idrettslige kvalifikasjoner.