Steinerskoler

Steinerskoler på videregående nivå tilbyr en videregående opplæring som er annerledes enn opplæringen i tilsvarende offentlige skoler. Etter fullført opplæring har du som elev de samme muligheter til yrkesvalg og videre utdanning som elever fra offentlig skole, avhengig av hvilket opplæringstilbud du har valgt.

De fleste steinerskolene gir en allmenndannende, studieforberedende videregående opplæring, men yrkesforberedende programområder finnes også. Kunstneriske og praktiske innfallsvinkler utgjør en viktig del av all steinerskolepedagogikk, og fordypning i drama/musikk og kunst/design tilbys ved mange steinerskoler.

Som elev ved en steinerskole vil du bli utfordret til å arbeide med elevoppgaver der hovedvekten kan legges på det kunstneriske, det praktiske eller det teoretiske. Istedenfor avsluttende eksamen på Vg3, skriver du en selvvalgt oppgave der du fordyper deg i nettopp din interesse over et helt år. Du kan lese mer om steinerskolepedagogikk på steinerskolen.no. Se også steinerskolens læreplan.