PrivatskolerVelg menypunket Utdanningsprogram og programområder for å få en oversikt over opplæringstilbudene ved privatskolene i hele landet.

Hvordan søker du om plass ved en privatskole?

I informasjonen om den enkelte skole er det tatt med opplysninger om hvordan du søker til akkurat denne skolen. Det vanligste er at du søker en privatskole direkte til skolen. Men i noen fylker kan du søke til privatskoler i eget fylke på samme måte som du søker til offentlige videregående skoler. Da søker du via nettstedet www.vigo.no. Les mer under menypunktet Slik søker du privatskoler.

Oversikt over privatskolene

Under menypunktet Skoleoversikt øverst på siden finner du en oversikt over privatskolene.

Om vilbli.no

Det meste av det som står på vilbli.no gjelder videregående opplæring generelt. På områder der det er forskjell mellom offentlige videregående skoler og privatskoler, gjelder informasjonen offentlige videregående skoler dersom det ikke står noe annet. Les derfor grundig informasjonen i menyen til venstre, som gjelder privatskoler:

Friskoler