OpptakskvoterFor de fleste studier blir plassene fordelt innen ulike kvoter for ulike grupper søkere. Hensikten med dette er å gjøre konkurransen om plassene mer rettferdig – blant annet skal du som kommer direkte fra videregående skole, ha en rimelig mulighet for å begynne direkte på et videre studium og ikke bli utkonkurrert av eldre søkere som har tatt mange fag på nytt og forbedret sine gjennomsnittskarakterer.

Nedenfor nevnes eksempler på kvoter. Vær oppmerksom på at bestemmelsene om kvoter kan endre seg fra år til år.

Kvote for førstegangsvitnemål

50 % av studieplassene tilbys søkere i kvoten for førstegangsvitnemål. Du konkurrerer innenfor denne kvoten dersom du

 • ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og har fått utstedt førstegangsvitnemål etter tre år i videregående opplæring (normal tid)
 • ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og har oppnådd generell studiekompetanse på grunnlag av vitnemål fra yrkesfag fullført og bestått på normal tid samt fagkravene fra påbygging til studiekompetanse.

Du kan også få førstegangsvitnemål dersom du har

 • fått endret karakter(er) på grunnlag av klage
 • fått rett til ny eksamen fordi du har fått medhold i klage på bortvisning
 • fått rett til ny eksamen fordi ordinær eksamen ble annullert
 • har bestått særskilt prøve ved første mulige anledning (fordi du hadde strykkarakter i standpunkt)
 • har bestått utsatt prøve ved første mulige anledning (fordi du var syk eller hadde annen tvingende grunn til ikke å møte til ordinær eksamen).
 • har forbedret karakter(er) i løpet av den ordinære opplæringstiden på tre år
 • har tatt fag fra videregående opplæring mens du var elev i grunnskolen.

Du har ikke rett til førstegangsvitnemål selv om du består ny prøve ved første mulige anledning (fordi du hadde strykkarakter til eksamen).

Kravet om gjennomføringstid kan utvides fra tre til maksimalt fem år hvis du har 

 • gjennomført internasjonal utveksling som har medført tap av opplæringstid, folkehøgskole, verneplikt eller omsorgsarbeid med et omfang på minst seks måneder
 • gjort omvalg av Vg1 eller Vg2
 • hatt fravær på grunn av langvarig sykdom
 • fått vedtak om utvidet opplæringstid
 • blitt tatt inn til videregående opplæring over fire år i en kombinasjon med idrettsutøving.

Førstegangsvitnemål kan bare utstedes én gang. Konkurrerer du innenfor kvoten for førstegangsvitnemål, er det kun dine karakterpoeng og dine tilleggspoeng for realfag, fremmedspråk og underrepresentert kjønn som teller.

Spesielle kvoter

 • Noen utdanninger har spesielle kvoter, og er unntatt fra kvoten for førstegangsvitnemål.
 • Noen utdanninger har kvoter for førstegangsvitnemål innenfor en spesiell kvote.
 • Ved beregning av karakterpoeng i spesielle kvoter skal karakterforbedringer erstatte tidligere karakter(er) i samme fag.
 • Det kan fastsettes avvikende rangeringsregler for spesielle kvoter, for eksempel for tildeling av tilleggspoeng.
 • Hvis du ikke når opp i den spesielle kvoten flyttes du eventuelt over til kvoten for førstegangsvitnemål og deretter til ordinær kvote.

Ordinær kvote

 • Hvis du ikke når opp i kvoten for førstegangsvitnemål, vil du bli flyttet over til ordinær kvote. Der vil du få dine eventuelle andre tilleggspoeng medregnet.
 • Hvis du ikke når opp i spesiell kvote, og ikke kan flyttes over til kvoten for førstegangsvitnemål, vil du bli flyttet over til ordinær kvote. Der vil du få dine eventuelle andre tilleggspoeng medregnet.
 • Ved beregning av karakterpoeng i ordinær kvote skal karakterforbedringer erstatte tidligere karakter(er) i samme fag.

www.samordnaopptak.no vil du kunne holde deg oppdatert om kvoter og andre opptaksbestemmelser.