Kristne privatskolerDe kristne privatskolene er godkjent etter privatskoleloven og følger i all hovedsak de samme læreplanene som offentlige skoler. Det du vil oppdage som skiller disse skolene fra andre videregående skoler, er først og fremst to forhold:

  1. Kristent grunnlag
    Skolens ledelse og skolens ansatte bygger sin virksomhet på kristne grunnverdier. Miljøet ved skolen er slik at religiøs tro ikke er tabu. Gudstro kan være samtaleemne både i klasserommene og i pausearealet, og på frivillig basis kan du være med i aktiviteter med kristent innhold.
  2. Styrket kristendomsundervisning
    De fleste kristne privatskolene har obligatorisk kristendomsundervisning i tillegg til religionsfaget som finnes i læreplaner for offentlig skole.

Det er ikke noe krav om at du må være kristen for å søke en kristen privatskole. Disse skolene er i like stor grad som en offentlig skole åpne for alle.

Mange kristne privatskoler har internat. Disse skolene satser spesielt på miljøaktiviteter utenom undervisningstiden.

Når det gjelder utdanningsprogram og fag, er variasjonsbredden stor. Du finner oversikt over alle de kristne videregående skolene på kff.no. Der står det hvilke utdanningsprogram de tilbyr og lenke til nettstedene deres.