Interesseorganisasjoner for privatskolerDe fleste privatskoler i Norge er organisert i en av de tre interesseorganisasjonene for privatskoler. Disse organisasjonene arbeider for at privatskoler som mottar statstilskudd skal ha best mulige rammevilkår. På organisasjonenes nettsteder finner du informasjon om arbeidet som organisasjonene gjør.

Disse organisasjonene har privatskoler som mottar statstilskudd som medlemmer:

Hvis du har spørsmål om privatskolenes tilbud, må du kontakte aktuelle skoler direkte, se skoleoversikten. Organisasjonene er ikke informasjonskontor for ungdom som vil søke videregående opplæring.