Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Du lærer

  • idéutvikling og kreativ problemløsning
  • om brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering
  • innholdsformidling og historiefortelling
  • foto, film og grafisk design
  • kommunikasjon og markedsføring

Du bør være

  • kreativ
  • Interessert i IT, nettverk og programvare
  • interessert i visuelle uttrykksformer
  • nøyaktig

Du kan bli

Arbeidssteder

  • IT-driftsselskaper og IT-avdelinger
  • multimediebedrifter, reklamebyråer eller forlag

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

  • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet høyere utdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
  • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
    – etter Vg2 eller
    – etter oppnådd yrkeskompetanse.
    Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
  • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom «Y-veien» (yrkesfaglig vei). Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.