Høyere utdanningSom hovedregel må du ha studiekompetanse for å bli vurdert for opptak ved høyskoler eller universiteter. Grunnlaget for studiekompetanse er vanligvis:

  • Vitnemål om bestått treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse
  • Fylt 23 år og minst 5 års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning (23/5-regelen)

I begge tilfellene over må fellesfagene i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie være fullført.

Unntak

  • Har du oppnådd studiekompetanse på grunnlag av videregående opplæring eller annen ordning fra før Kunnskapsløftet, har du fortsatt studiekompetanse.
  • Det finnes dessuten unntak fra kravet om studiekompetanse, blant annet for visse studier, for eksempel kunststudier, og for voksne over 25 år med realkompetanse for et bestemt fag eller studium.
  • Noen høyskoler og universiteter tilbyr «Y-veien» for deg som har relevant yrkesfaglig utdanning med fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse, men mangler generell studiekompetanse.

Forskrift om opptak til høyere utdanning gjelder for deg som søker høyere utdanning.