Gratis læremidler og utstyrSkolen kan ikke pålegge deg å kjøpe dine egne lærebøker eller din egen pc. Praktisering av ordningen med gratis læremidler og digitalt utstyr vil variere mellom fylkene. I hovedsak vil det være utlånsordninger for lærebøker og bærbar pc.

I noen fylker kan du få tilbud om å bruke egen pc og/eller kjøpe pc etter spesiell avtale. Du vil få nærmere informasjon om dette før skolestart.

Skolen kan pålegge deg å skaffe annet individuelt utstyr som er nødvendig for opplæringen.

Ordningen med gratis læremidler og utstyr gjelder ikke for lærlinger og lærekandidater.

Bærbar pc

Dersom skolen legger opp opplæringen slik at du må ha pc både hjemme og på skolen, skal skolen holde deg med bærbar pc. Skolen kan da kreve at du betaler en årlig egenandel for pc-en. Denne årlige egenandelen kan ikke være høyere enn den laveste satsen for utstyrsstipend. Etter videregående skole skal du få beholde en slik pc.

Dersom du ikke fullfører opplæringen, eller ikke har disponert skolens pc i tre år, skal du få tilbud om å kjøpe pc-en. Samlet betaling skal da ikke overstige tre ganger den laveste stipendsatsen for utstyrsstipend, beregnet på tidspunktet for avbrudd.