FolkehøgskolerFør du begynner i videregående opplæring, eller underveis i opplæringen, kan du gå på folkehøgskole. Og selvsagt kan du gå på folkehøgskole etter at du har avsluttet din videregående opplæring. Det finnes folkehøgskoler med ulike tilbud rundt om i hele landet. Ta kontakt med folkehøgskolekontoret:

 Vis adressene i kart

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole
Postadresse Postboks 9140 Grønland, 0133 Oslo
Besøksadresse Brugata 19, Oslo
Telefon 22 47 43 00
Telefaks 22 47 43 01
E post nkf@ikf.no

Informasjonskontoret for folkehøgskolen IF

Informasjonskontoret for folkehøgskolen IF
Postadresse Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse Øvre Vollgate 13, Oslo
Telefon 22 47 43 00
Telefaks 22 47 43 01