Varp Entreprenør as

Lærebedrift

Kontaktinformasjon

E-post petter@varpgruppen.no
Nettsted varpgruppen.no
Navn Varp Entreprenør as
Besøksadresse Øvre Nedmarken 22, Vikersund
Postadresse Postboks 86
3341 Åmot
Telefon 32 78 64 86 / 90 88 87 70

Opplæringstilbud

1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk