Tap av skoleplassDu kan miste skoleplassen din dersom du ikke svarer på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass innen svarfristen, eller dersom du ikke møter første skoledag uten godkjenning fra skolen. Du kan også miste skoleplassen om du gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Informasjon fra BuskerudSvar på tilbud om plass eller ventelisteplass


Dersom du ikke svarer på tilbud om plass eller ventelisteplass innen svarfristen etter første 
inntaksrunde, mister du plassen og strykes fra alle ventelister.

Frammøte første skoledag
Dersom du ikke møter første skoledag, vil du miste den tildelte plassen. Eneste unntak 
er hvis du har avtalt fraværet på forhånd med skolen, og skolen har godkjent 
fraværsgrunnen. Det skal svært mye til for å få utsatt skolestart, og dette er helt opp til 
skolen selv å avgjøre.
NB: Søknad om utsatt skolestart skal sendes direkte til den skolen du 
har fått tilbud ved og ikke til inntakskontoret.