Søknadsfrister og inntakskalenderSøknadsfrister

  • 1. mars er den ordinære søknadsfristen for videregående opplæring og formidling til læreplass.
  • 1. februar er søknadsfrist dersom du har spesielle behov.

Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag.

Hvem har søknadsfrist 1. mars?

Søknadsfrist 1. mars gjelder for alle som skal søke ordinært inntak til videregående opplæring og til læreplass.

Hvem har søknadsfrist 1. februar?

For noen søkere er søknadsfristen 1. februar. Dette gjelder:

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor

Slik søker du

  • Du søker via nettstedet vigo.no
  • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.
  • Du kan endre på søknaden din helt fram til fristen går ut 1. februar eller 1. mars. Du kan ikke søke via vigo.no etter at søknadsfristen er gått ut.
  • Se også Registrer søknaden din på vigo.no.
Har du spørsmål knyttet til din søknad? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.

 

Informasjon fra Buskerud

 

 

Søknadsfrister i Buskerud 2024 - 2025 

Dato Søknadsfrist 

 8.januar - Vigo åpner for innsøking

 

 1.februar - Søkere til inntak etter fortrinnsrett

  - Søkere til inntak etter individuell behandling 

 

 1.mars - Ordinær søknad til videregående skole

 

 1.mai - Frist for endring av ordinære søknader*

 

  Dersom du endrer til Vg1 toppidrett bandy etter 1. mars vil du ikke få tilbud
  om opptaksprøve. Du må ha søkt Vg1 toppidrett bandy til 1. mars. 

  1.juni - Frist for innsending av flyttedokumentasjon
                 Mer informasjon om flytting finner du her 

 

 

 * Endring av søknad etter 1. mars, og frem til 1. mai, kan kun utføres én gang.
 For å utføre endring, ta kontakt med rådgiver ved din skole. Rådgiver gir beskjed til Seksjon inntak og   dimensjonering som åpner vigo.no for endring i tre dager.