Voksen

Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring. Noen voksne har en lovfestet rett til videregående opplæring. Voksne uten slik rett kan søke, men vil bli prioritert etter voksne med rett. Utdanning på videregående nivå gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Kontakt fylkeskommunen for nærmere opplysninger om videregående opplæring for voksne.

Informasjon fra Akershus

Ønsker du å søke tilbud innen voksenopplæringen i Akershus går du inn på www.vigo.no og følger instruksjonene for Voksenopplæring/realkompetansevurdering. Du må ha MinID for å søke. Søknadsfristen er 1. mars.


Akershus fylkeskommune har innført elektronisk søking for voksne som ønsker videregående opplæring/realkompetansevurdering. Dette vil sikre at informasjon som søkere legger inn blir korrekt, og ikke minst vil saksbehandlingen bli raskere. Søkere må sende inn dokumentasjon på fullført grunnskole eller tilsvarende for å få tilbud om skoleplass.
Her finner du opplæringslovens § 4A-3 som omhandler voksnes rett til videregående opplæring.

Spørsmål om søknadsprosessen og voksenopplæringstilbudet i Akershus fylkeskommune kan rettes til Veiledningssenteret i din region.

Postadresse Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika
Besøksadresse Elias Smiths vei 15, 4. etasje, Sandvika
Telefon 67 80 53 50

Andre opplysninger

Sentralbord 67 57 56 00

Postadresse Postboks 12, 1431 Ås
Besøksadresse Raveien 9, Ås
Telefon 64 96 45 60

Postadresse Postboks 154, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse Alexander Kiellands gate 2 B, Lillestrøm
Telefon 63 80 57 60

 

 


For mer informasjon se veiledningssentrenes nettsider.