Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Valgfrie programfag
Friluftsliv
Friluftsliv 1

Studiespesialisering

Naturbruk

Vg1
Felles programfag
Naturbruk
Naturbasert aktivitet
Naturbasert produksjon
Vg2
Felles programfag
Landbruk og gartnernæring
Forvaltning og drift
Produksjon og tjenesteyting
Vg3 – studieforberedende
Felles programfag
Naturforvaltning
Naturforvaltning