Søknadsfrister og inntakskalender

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

1. februar er søknadsfrist 

 • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  • for søkere med vedtak om utvidet tid.
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.
 • for søkere som nylig har kommet til Norge.
 • ved søknad om individuell behandling
  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.
 • ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater.

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor.

Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID). Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.

Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut. Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmere informasjon.

Informasjon fra Akershus

Inntakskalenderen skoleåret 2017-2018

Vigo.no åpner for søkning 9.januar 


1. februar

Frist for søknad om fortrinnsrett

 • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
 • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
 • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
 • for søkere med vedtak om utvidet tid.
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.
 • for søkere som nylig har kommet til Norge.
 • Frist for søknad om individuell behandling
 • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
 • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
 • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
 • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.
 • Frist for søknad om formidling til læreplass for lærekandidater
1. marsOrdinær søknadsfrist
1. april

Frist for endring av søknad til:

 • Vg1 musikk, dans og drama
 • Vg1 idrettsfag med ferdighetsbasert inntak

NB! Inntakskontoret har ikke mulighet til å godta ønskeendringer til disse tilbudene etter denne datoen, da det skal foretas vurdering av fremviste/dokumenterte ferdigheter.

Frist for søknad om reservert skoleplass

1. maiFrist for
 • supplering/endring av ordinære søknader
  NB! Søknaden kan kun endres én gang. Suppleringen/endringen sendes på eget skjema og må undertegnes av både søker og rådgiver.
 • søknad om utvidet ungdomsrett
1. juni

Frist for innsendelse av flyttedokumentasjon

1. juliFrist for
 • å legge inn forhåndssvar på søknaden (http://www.vigo.no/) (Ikke aktuelt for søkere til læreplass. Søkere til læreplass må selv kontakte aktuelle bedrifter.)
 • ettersending av vitnemål/kompetansebevis

NB! Går du på skole i et annet fylke enn Akershus, er elev ved en privat skole eller tar fag som privatist, må du selv sende inn vitnemål/kompetansebevis.

10. juliMelding om utfall av første inntak
19. juliSvarfrist første inntak
25. juliMelding om utfall av andre inntak
1. augustSvarfrist andre inntak
16. augustSkolestart
1. septemberOrdinært inntak avsluttes


NB! Inntakskontoret tar forbehold om at datoene kan bli endret.