Opplæringstilbud

Studieforberedende

Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk / medieproduksjon
Elektrofag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Programmering og modellering X
Programmering og modellering X
Teknologi og forskningslære
Teknologi og forskningslære 1
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Engelskspråklig litteratur og kultur
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Fremmedspråk (programfag)
Fransk nivå III
Spansk nivå III
Tysk nivå III
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Tegning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Anleggsteknikk
Bransjelære
Produksjon
Byggteknikk
Bransjelære
Produksjon

Design og håndverk / medieproduksjon

Vg1
Felles programfag
Design og håndverk
Kvalitet og dokumentasjon
Produksjon
Vg2
Felles programfag
Design og trearbeid
Produksjon
Produktdesign
Interiør og utstillingsdesign
Produksjon
Produktdesign
Vg3
Felles programfag
Interiør
Interiørarbeid
Presentasjon

Elektrofag