Opplæringstilbud

Studieforberedende

Medier og kommunikasjon
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Design og håndverk / medieproduksjon
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag

Alternativ opplæring

Alternativ opplæring

Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 1
Medieuttrykk
Medieuttrykk 1
Valgfrie programfag
Bilde
Bilde
Grafisk design
Grafisk design
Medieutvikling
Medieutvikling

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Programmering og modellering X
Programmering og modellering X
Teknologi og forskningslære
Teknologi og forskningslære 1
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Engelskspråklig litteratur og kultur
Historie og filosofi
Historie og filosofi 1

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag