Opplæringstilbud

Studieforberedende

Medier og kommunikasjon
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk / medieproduksjon
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur
Felles programfag
Kunst og visuelle virkemidler
Kunst og visuelle virkemidler 1
Kunst og visuelle virkemidler 2

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 1
Mediesamfunnet 2
Mediesamfunnet 3
Valgfrie programfag
Bilde
Bilde
Grafisk design
Grafisk design
Tekst
Tekst

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Programmering og modellering X
Programmering og modellering X
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Fremmedspråk (programfag)
Spansk nivå III
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomi 1

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Tegning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Byggteknikk
Bransjelære
Produksjon