Opplæringstilbud

Studieforberedende

Idrettsfag
Medier og kommunikasjon

Yrkesfaglig

Naturbruk

Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 1
Mediesamfunnet 2
Mediesamfunnet 3
Valgfrie programfag
Bilde
Bilde
Grafisk design
Grafisk design
Medieutvikling
Medieutvikling

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Fysikk
Fysikk 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Politikk, individ og samfunn
Sosiologi og sosialantropologi

Naturbruk

Vg1
Felles programfag
Naturbruk
Naturbasert aktivitet
Naturbasert produksjon
Vg2
Felles programfag
Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
Drift og vedlikehold
Nyanlegg
Valgfrie programfag
Traktor og maskiner
Traktor og maskiner
Økologisk landbruk
Økologisk landbruk 1
Økonomi og driftsledelse
Økonomi og driftsledelse
Vg3 – studieforberedende
Felles programfag
Naturforvaltning
Naturforvaltning
Valgfrie programfag
Feltarbeid i naturbruk
Feltarbeid i naturbruk