Vis meny

Flytting

Kommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

 

Informasjon fra Akershus

Retten til videregående opplæring er begrenset til det fylket du er folkeregistrert i. Du kan søke tilbud i Akershus selv om du ikke er bosatt her, men vil bli rangert bak søkere fra Akershus. Dersom du skal flytte til Akershus fylke må du passe på å endre folkeregistrert adresse, slik at opplæringsretten blir overført til Akershus. OBS! Ved flytting kan du miste retten til videregående opplæring i det fylket du flytter fra.

Søkere som flytter alene

Søkere som er folkeregistrert i Akershus per 1. mars regnes som hjemmehørende i fylket. Gjeldende forskrift til folkeregisterloven, som trådte i kraft i 2001, gir ungdom under 18 år anledning til selv å melde flytting til folkeregisteret dersom flyttingen er knyttet til en skoleplass. Flyttingen kan da kun gjelde til den regionen skolen ligger i, og må skje med foresattes samtykke. Flyttingen må ha skjedd innen søknadsfristen 1. mars for at det skal gi søkeren rett til skoleplass i Akershus.

Søkere som flytter med eller mellom foresatte

Dersom du flytter med foresatte, eller til en foresatt i Akershus, i løpet av våren eller sommeren 2018, og er født i 1998 eller senere, kan du bli vurdert på lik linje med Akershus søkerne. Flyttingen må dokumenteres i form av utskrift fra folkeregisteret (flyttemelding fra posten godkjennes ikke). For å bli med i første inntaksrunde, må dokumentasjonen sendes inntakskontoret senest 1. juni. Det kan imidlertid ta noe tid å få denne utskriften, og inntakskontoret kan derfor godta følgende midlertidige dokumentasjon:
  • Dersom du flytter med foreldre (og er under 20 år), må flyttingen dokumenteres i form av kopi av leie- eller kjøpskontrakt på bopel i Akershus fylke.
  • Dersom du skal flytte fra en forelder til den andre, må flyttingen dokumenteres med en bostedsattest for den av foreldrene du flytter til i Akershus.
  • Flytter du mellom regioner i Akershus må også flytting dokumenteres, slik at du får fortrinnspoeng i den regionen du skal bo.
Det er viktig at du melder flytting til folkeregisteret senest innen skolestart selv om du har fått godkjent opplæringsrett i Akershus på bakgrunn av midlertidig flyttedokumentasjon. Flyttingen er ikke endelig godkjent før den er registrert i folkeregisteret. Gjør du ikke dette, kan det få konsekvenser for din rett til skoleplass i Akershus.