Vis meny

Endring av søknaden

Fram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

 

Informasjon fra Akershus

Endring/supplering av søknad

Etter at søknadsfristen er gått ut , kan søknaden kun endres/suppleres én gang, og endringen er bindende. Du må fylle ut et eget endringsskjema. Merk at endringer ikke kan foretas på Internett etter at søknadsfristen er gått ut. OBS! Endringsskjemaet må underskrives av deg som søker samt av rådgiver.

Frister for endring av søknad
  • Frist for endring til vg 1 musikk,dans og drama og  vg 1 idrettsfag med spesielle fordypninger er 1. april
  • Frist for endring av  andre ønsker er 1. mai

Endring av søknad etter fristen er kun mulig ved helt spesielt tungtveiende grunner som har oppstått etter endringsfristens utløp. Dette må dokumenteres.

Endringsskjema vil være tilgjengelig fra etter søknadsfristen 1. mars..