Opplæringstilbud

Studieforberedende

Medier og kommunikasjon
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Design og håndverk / medieproduksjon
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 1
Mediesamfunnet 2
Valgfrie programfag
Bilde
Bilde
Grafisk design
Grafisk design
Tekst
Tekst

Studiespesialisering

Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Politikk, individ og samfunn
Sosiologi og sosialantropologi
Psykologi
Psykologi 1

Design og håndverk / medieproduksjon

Helse- og oppvekstfag

Service og samferdsel