Opplæringstilbud

Studieforberedende

Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Design og håndverk / medieproduksjon
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Teknikk og industriell produksjon

Alternativ opplæring

Alternativ opplæring

Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur
Felles programfag
Design og arkitektur
Design og arkitektur 1
Design og arkitektur 2
Design og arkitektur 3
Valgfrie programfag
Design og bærekraft
Design og bærekraft
Foto og grafikk
Foto og grafikk 1

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Informasjonsteknologi
Informasjonsteknologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Programmering og modellering X
Programmering og modellering X
Teknologi og forskningslære
Teknologi og forskningslære X
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Fremmedspråk (programfag)
Spansk nivå III
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Rettslære
Rettslære 1

Design og håndverk / medieproduksjon

Vg1
Felles programfag
Design og håndverk
Kvalitet og dokumentasjon
Produksjon
Vg2
Felles programfag
Frisør
Frisyredesign
Produksjon
Interiør og utstillingsdesign
Produksjon
Produktdesign
Vg3
Felles programfag
Interiør
Interiørarbeid
Presentasjon

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Teknikk og industriell produksjon