Akershus fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

Opplæringsadministrasjonen i fylket

Kontaktinformasjon

E-post post@afk.no
Nettsted www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering
Navn Akershus fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring
Tilhører
Besøksadresse Schweigaards gate 4, Oslo
Postadresse Postboks 1200 Sentrum
0107 Oslo
Telefon 22 05 50 00
Telefaks 22 05 50 44
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål