Søknadsfrister og inntakskalenderOrdinær søknadsfrist

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.*

Søknadsfrist ved særskilte behov

1. februar er søknadsfrist*

 • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  • for søkere med vedtak om utvidet tid
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
 • for søkere som nylig har kommet til Norge
 • ved søknad om individuell behandling
  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor.

Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt hvis du har spørsmål om din søknad og søknadsfrister.

Slik søker du

 • Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID).
 • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut.

 

* Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag. 

Informasjon fra AgderAndre frister

 1. juli     

Søkere som har søkt videregående skole i Agder fylkeskommune og som har krysset av på vigosøknaden for flytting, må ha sendt inn bekreftelse til inntakskontoret på at ny adresse er meldt til Folkeregisteret senest 1. juli. For flyttere til Agder fylkeskommune

 1. JuliForhåndssvar via http://www.vigo.no/

Inntakskalender

15. januar - 15. september  Formidling til læreplass 
Senest 15. mars Melding om fortrinnsinntak
Senest 7. juli Melding om inntak
Senest 4. august Melding om suppleringsinntak
se skolens hjemmeside Skolestart

Melding om inntak

Når inntaket er gjennomført vil du få en sms og e-post til det telefonnummeret og den e-postadressen du har oppgitt i nettsøknaden på vigo.no. Alle søkere kan gå inn på Vigo.no og se hvilket utdanningsprogram eller programområde og hvilken skole de har kommet inn på, og/eller står på venteliste til. 

 • Logge inn på vigo.no med MinID og passord.
 • Du må svare på tilbudet innen den oppgitte svarfristen. Dersom du ikke svarer innen fristen kan du miste plassen din.

Skolestart

Du finner dato og klokkeslett for skolestart på skolenes hjemmesider. Dersom du ikke møter på skolen første skoledag uten å varsle skolens kontor innen kl. 15.00, kan du miste skoleplassen.