Søknadsfrister og inntakskalenderSøknadsfrister

  • 1. mars er den ordinære søknadsfristen for videregående opplæring og formidling til læreplass.
  • 1. februar er søknadsfrist dersom du har spesielle behov.

Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag.

Hvem har søknadsfrist 1. mars?

Søknadsfrist 1. mars gjelder for alle som skal søke ordinært inntak til videregående opplæring og til læreplass.

Hvem har søknadsfrist 1. februar?

For noen søkere er søknadsfristen 1. februar. Dette gjelder:

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor

Slik søker du

  • Du søker via nettstedet vigo.no
  • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.
  • Du kan endre på søknaden din helt fram til fristen går ut 1. februar eller 1. mars. Du kan ikke søke via vigo.no etter at søknadsfristen er gått ut.
  • Se også Registrer søknaden din på vigo.no.
Har du spørsmål knyttet til din søknad? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.

 

Informasjon fra AgderAndre frister

 1. juli     

Søkere som har søkt videregående skole i Agder fylkeskommune og som har krysset av på vigosøknaden for flytting, må ha sendt inn bekreftelse til inntakskontoret på at ny adresse er meldt til Folkeregisteret senest 1. juli. For flyttere til Agder fylkeskommune

 1. JuliForhåndssvar via http://www.vigo.no/

Inntakskalender

15. januar - 15. september  Formidling til læreplass 
Senest 15. mars Melding om fortrinnsinntak
Senest 7. juli Melding om inntak
Senest 4. august Melding om suppleringsinntak
se skolens hjemmeside Skolestart

Melding om inntak

Når inntaket er gjennomført vil du få en sms og e-post til det telefonnummeret og den e-postadressen du har oppgitt i nettsøknaden på vigo.no. Alle søkere kan gå inn på Vigo.no og se hvilket utdanningsprogram eller programområde og hvilken skole de har kommet inn på, og/eller står på venteliste til. 

  • Logge inn på vigo.no med MinID og passord.
  • Du må svare på tilbudet innen 30. juli 2023. Dersom du ikke svarer innen fristen kan du miste plassen din.

Skolestart

Du finner dato og klokkeslett for skolestart på skolenes hjemmesider. Dersom du ikke møter på skolen første skoledag uten å varsle skolens kontor innen kl. 15.00, kan du miste skoleplassen.