Søk om utstyrsstipendAlle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen, men du må søke for å få det. Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener.

Du bruker bare én søknad for alle typer stipend fra Lånekassen, så sjekker de automatisk hvilke andre typer stipend du har rett til. Dersom du ønsker å søke om inntektsavhengig stipend, må du krysse av for det.

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater har ikke rett til utstyrsstipend, men kan ha rett til lån eller andre stipend. 

Slik søker du om utstyrsstipend

Du kan søke om stipendet via vigo.no når du takker ja til skoleplassen, eller på lanekassen.no.

Logg inn på søknaden med MinID eller BankID, slik som da du søkte om skole- eller læreplass.

Les mer på lanekassen.no.

Hvor mye får du?

Hvor mye du får i stipend er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Du får hele utstyrsstipendet i første utbetaling. Søker du om stipend for bare ett semester, får du halvparten av beløpet utbetalt.

Beløpene i tabellen nedenfor gjelder for skoleåret 2022–2023.

Studieforberedende utdanningsprogram      Beløp per år
 Idrettsfag 4 603
 Kunst, design og arkitektur 1 681
 Medier og kommunikasjon 1 118
 Musikk, dans og drama 1 118
   - Programområde for dans    4 603
 Studiespesialisering 1 118
   - Studiespesialisering med toppidrett
 2 710
 
 
Yrkesfaglige utdanningsprogram            
 Beløp per år
Bygg- og anleggsteknikk 4 603
Elektro og datateknologi
 2 710
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign  2 710
    - Vg2 frisør 4 603
Helse- og oppvekstfag 1 681
Håndverk, design og produktutvikling  4 603
Informasjonsteknologi og medieproduksjon  1 118
Naturbruk 4 603
    - Vg3 landbruk  1 681
    - Vg3 naturbruk, studieforberedende  1 681
Restaurant- og matfag 4 603
Salg, service og reiseliv
 1 118
Teknologi- og industrifag  2 710
   - Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag 1 118
 Påbygging til generell studiekompetanse
 1 118
 

Søk på nytt hvis du bytter utdanningsprogram

Hvis du bytter til et utdanningsprogram som gir rett til mer penger i stipend, etter at du har søkt om og fått innvilget utstyrsstipend, må du søke på nytt for å få utbetalt differansen.

Utstyrsstipend til videregående i utlandet

Tar du inntil ett år av videregående opplæring i utlandet, kan du få like mye i utstyrsstipend som for det utdanningsprogrammet du følger i Norge. Velger du å ta hele den videregående opplæringen din i utlandet, får du et utstyrsstipend på 1 118 kroner per år (2022–2023). Les mer på lanekassen.no.

Informasjon fra Agder

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.