SkoleskyssFylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss for elever i videregående opplæring som er bosatt i fylket og som bor mer enn seks kilometer fra skolen. Du kan få gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse. Noen fylker har fått dispensasjon fra reglene om skoleskyss.

Velger du et annet opplæringstilbud enn det fylkeskommunen gir deg, har du ikke rett på skoleskyss. Er du lærling eller lærekandidat, eller følger et opplæringstilbud organisert spesielt for voksne, har du heller ikke rett på skyss.

Informasjon fra Agder


Alle elever som skal søke om fri skoleskyss gjør dette ved å logge inn via ID-porten på AKT–s digitale søknadsportal: https://skoleskyss.akt.no.
Søk om skoleskyss så snart du har svart på opplæringstilbudet ditt.

Mer informasjon om skoleskyss kan du finne på AKT (Agder Kollektiv Trafikk) sine web-sider: https://www.akt.no/planlegg-reisen/skoleskyss/