Setesdal vidaregåande skule Avdeling Valle

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post ewald.klaus.assmann@setesdal.vgs.no
Nettsted www.bligullsmed.no
Navn Setesdal vidaregåande skule Avdeling Valle
Tilhører Setesdal vidaregåande skule
Besøksadresse Harstadvegen 73, 4747 Valle
Postadresse Harstadvegen 73
4747 Valle
Telefon 94 50 69 51
Organisasjonsform Offentlig
Elever 30
Målform Nynorsk

Andre opplysninger

Post som krever behandling eller svar sendes til
Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal
Annen post (f.eks. tidsskrifter og leveringer) sendes direkte til skolen.

  • Skolen tar inn elever fra hele landet (unntatt Oslo) til gull- og sølvsmedhåndverk.
  • Programfagene dekker hele bredden av opplæringsmålene inkludert undervisning i filigranteknikk.
  • Det legges opp til noe utplassering i selvvalgt bedrift i ditt hjemfylke.
  • Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon. 


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Håndverk, design og produktutvikling

Vg2
Felles programfag
Gull- og sølvsmedhåndverk
Gull- og sølvsmedhåndverk
Design og produktutvikling