Rett til påbygging til generell studiekompetanseDu har rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fått yrkeskompetanse (med eller uten fag-/svennebrev) når disse to vilkårene er oppfylt:

  1. Du har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året du fyller 24 år.
  2. Du har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere.

Du kan ta påbygging til generell studiekompetanse innenfor ungdomsretten eller voksenretten. Vær oppmerksom på at reglene for støtte fra Lånekassen er forskjellige for de som har ungdomsrett og de som har voksenrett. 

Påbygging innenfor ungdomsrett: Innen utgangen av året du fyller 24 år

Når du avslutter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse innen utgangen av det året du fyller 24 år, får du opplæringen innen ungdomsretten. Dette gjelder også deg som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring uten ungdomsrett (for eksempel fordi den var brukt opp eller tapt).

Påbygging innenfor voksenrett: Etter fylte 24 år

Får du ikke tatt påbygging til generell studiekompetanse innen utgangen av det året du fyller 24 år, har du rett til å ta påbyggingsåret innenfor voksenretten.

Informasjon fra Agder

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.