Lillesand videregående skole

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post lillesand@lillesand.vgs.no
Nettsted lillesand.vgs.no
Navn Lillesand videregående skole
Tilhører Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen
Besøksadresse Birkelandsveien 10, 4790 Lillesand
Postadresse Postboks 788 Stoa
4809 Arendal
Telefon 37 26 83 00
Organisasjonsform Offentlig
Elever 450
Målform Bokmål

Andre opplysninger

Post som krever behandling eller svar sendes til

Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal
Annen post (f.eks. tidsskrifter og leveringer) sendes direkte til skolen.


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Helse- og oppvekstfag

Salg, service og reiseliv

Idrettsfag

Idrettsfag
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 2
Markedsføring og ledelse
Markedsføring og ledelse 1
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Praktisk yrkesutøvelse

Helse- og oppvekstfag

Salg, service og reiseliv

Felles programfag
Salg, service og reiseliv
Forretningsdrift
Kultur og samhandling
Markedsføring og innovasjon