Opplæringstilbud

Studieforberedende

Idrettsfag

Yrkesfaglig

Elektro og datateknologi
Helse- og oppvekstfag
Teknologi- og industrifagFagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Teknologi- og industrifag

Vg2
Felles programfag
Kjemiprosess- og laboratoriefag
Analyse, dokumentasjon og kvalitet
Kjemisk teknologi

Elektro og datateknologi

Vg1
Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer
Vg2
Felles programfag
Automatisering
Automatiseringssystemer
Elenergisystemer
Vg3
Felles programfag
Automatiseringsfaget
Automatiseringssystemer
Elenergisystemer
Mekanisk arbeid

Helse- og oppvekstfag

Teknologi- og industrifag

Vg2
Felles programfag
Bilskade, lakk og karosseri
Dokumentasjon og kvalitet
Karosseri- og lakkteknikk
Industriteknologi
Teknologi
Vedlikehold
Kjemiprosess- og laboratoriefag
Produksjon og tjenester