Opplæringstilbud

Studieforberedende

Idrettsfag

Yrkesfaglig

Elektro og datateknologi
Helse- og oppvekstfag
Teknologi- og industrifagFagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Elektro og datateknologi

Helse- og oppvekstfag

Teknologi- og industrifag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Teknologi og forskningslære
Teknologi og forskningslære 1
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Elektro og datateknologi

Vg1
Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer
Vg3
Felles programfag
Automatiseringsfaget
Automatiseringssystemer
Elenergisystemer
Mekanisk arbeid

Helse- og oppvekstfag

Teknologi- og industrifag

Vg2
Valgfrie programfag
Maritime fag
Dekk
Maskin